Bal falsírbolt

Szeplőtelen Szűz Mária szobra, A Kunhalmi Rósa család síremléke, vasöntvény, az 1900-as évek eleje (falsírbolt, bal 205)

A temetőben több olyan síremlék is található, amelyek más híres alkotások alapján, azok másolataként készültek. Ezek általában népszerű festmények kő- vagy bronzdombormű másolatai, közismert szobrok márvány vagy öntvény replikái.

A Rósa család falsírboltjának sírszobra a Rómában található Maria Immaculata (Szeplőtelen Szűz Mária)-szobor replikája, amelynek eredetijét Guiseppe Obici (1807–1878) készítette 1858-ban. A római katolikus egyház régi időtől kezdve hitte, hogy Mária szeplőtelenül, azaz eredendő bűn nélkül fogant édesanyja méhében. Ezt a tant dogmává azonban csak IX. Piusz pápa emelte 1854. december 8-án. Ennek tiszteletére készítette el az olasz szobrász a Mária Immaculata-szobrot, amely Róma egyik emblematikus alkotásainak egyikévé vált. A korinthoszi oszlop tetején elhelyezett Istenanya földgömbön áll holdsarlóval, lábával a bűnt jelképező kígyót tapossa. A glóbuszt a négy evangélista jelképe, az angyal (Máté), a bika (Lukács), az oroszlán (Márk) és a sas (János) öleli körbe. A Rósa család kriptájának síremlékeként az 1900-as évek elején állították fel. 

 

 

A piaristák régi sírboltja, 1878 (falsírbolt, bal 155)

Építész: Gottgeb Antal

A kegyes tanítórend régi sírboltja a temető baloldali falsírboltjainak egyikében létesült, számos neves piarista tudós és tanár nyughelye. A különleges szépségű, reprezentatív síremléket Gottgeb Antal építőmester emelte 1878-ban, neogótikus stílusban.  A középkori szárnyas oltárokat idéző építmény tornyai közötti oromzati fülkében eredetileg Szűz Mária szobra állt, amely sajnos mára már elveszett. Az alatta található fülkében Krisztus sírbatételének domborműve látható. A homlokzat középső csúcsívébe a piarista rend Mária-monogramos címere került: a címerpajzsban Szűz Mária monogramját alkotó, egymásba fonódó M és A betűk, kereszttel ékesített korona, és a görög MP ΘY betűk, a Métér Theou (Isten Anyja) szavak nagybetűs rövidítése látható. Az építmény kétoldali „szárnyának” fülkéiben az elhunytak neve olvasható. 


Statue of the Immaculate Virgin Mary, tomb of the Rósa Kunhalmi family, cast iron, early 1900s (wall tomb, left 205)

The cemetery has several tombs made on the basis of famous works, that is, as copies. These are, in general, stone or bronze relief duplicates of paintings, marble or cast replicas of well-known statues.

The funerary statue in the Rósa family wall tomb is a replica of the Maria Immaculata in Rome. The original was made by Guiseppe Obici (1807–1878) in 1858. From the very earliest times, the Roman Catholic church had believed that Mary conceived in an immaculate state, preserved from all original sin. However, this doctrine only became dogma in a bull proclaimed by Pope Pius IX on 8 December 1854. The Italian sculptor made his Maria Immaculata statue as a mark of respect and it quickly became one of the iconic works of art in Rome. The Mother of God located at the top of a Corinthian column stands on a globe with crescent moon, crushing a serpent, symbol of sin, beneath her feet. The globe is ringed by the symbols of the four Evangelists, the angel for St. Matthew, the ox for St. Luke, the lion for St. Mark and the eagle for St. John. The crypt of the Rósa family was inaugurated as a tomb in the early 1900s. 


Vissza a szoborpark listára
logo
Tudnivalók

A Fiumei úti sírkert mauzóleumai csak előzetes egyeztetéssel látogathatók, a Nemzeti Örökség Intézete munkatársa kíséretében.

 

A sírkertbe autóval történő behajtás az első órában ingyenes. A sírkertben a KRESZ vonatkozó szabályainak megtartása mellett szabadon lehet kerékpárral közlekedni.

 

A temető területén fotó vagy vágókép csak előzetes bejelentést követően készíthető. A temetőben filmet forgatni csak előzetes írásbeli engedély és a NÖRI-vel kötött egyedi szerződés alapján lehet.

Nyitvatartás
JANUÁR, FEBRUÁR

7:30 - 17:00

MÁRCIUS

7:00 - 17:30

ÁPRILIS

7:00 - 19:00

MÁJUS, JÚNIUS, JÚLIUS

7:00 - 20:00

AUGUSZTUS

7:00 - 19:00

SZEPTEMBER

7:00 - 18:00

OKTÓBER

7:00 - 17:00

NOVEMBER, DECEMBER

7:30 - 17:00

Kapcsolat

Cím: 1086 Budapest,

Fiumei út 16-18.

 

Tel.:

+36 1 896-3889

+36 1 896-3902

+36 70 400-8632

 

E-mail
nori@nori.gov.hu

 

Sajtókapcsolatok
sajto@nori.gov.hu

Írjon nekünk
Az év honlapja