Deák-mauzóleum

Gyászoló Géniusz (Deák-mauzóleum), bronz, 1881

Szobrász: Kiss György

A Gyászoló Géniusz volt Kiss György első, legmonumentálisabb alkotása, amely hatalmas fordulatot jelentett pályája során. A szobor érdekessége továbbá, hogy ez volt az első egyben kiöntött nagy magyarországi ércöntvény, amelyet a Schlick-gyár Váci úti telepén készítettek. A nagyméretű művészeti alkotás sikeres ércbe öntése azt is jelentette, hogy ilyen volumenű szobrok öntésével már nem kellett külföldi műhelyt megbízni. 

Ahogy a korabeli kritika méltatásában olvasható volt: „A Schlick-gyár ez első nagyobb műve oly szerencsés, hogy felülmúlja az utóbbi években Bécsbe kivitt emlékszobrokat is […] A föllendülő hazai monumentális szobrászat érdekében örvendenünk kell, hogy az itthon mintázandó műveket végre itthon is lehet önteni.” Kerek érctalapzaton óriás gömb áll, amelyet négy felől egy-egy szfinx alakú Herma fog közre. A négy alaknak női feje és melle, továbbá oroszlán lába és volutákban végződő stilizált szárnya van. A gömb közel másfél méter magas, a tetején lebegő géniusz három, a kompozíció a szárnyak csúcsáig hat métert tesz ki. A női alak bal lábát a gömbön nyugtatja, amelyhez a gazdag drapéria által is erősítve van, míg jobb lába szabadon lebeg. Szárnyai egyenesen fölfelé állnak, jobb kezében babérkoszorút tart maga elé, baljában pedig a dicsőség jelvényét, a pálmaágat.

Kiss György (Szászvár, 1852. augusztus 17.  ̶  Budapest, 1919. április 29.)

Szegény, földműves család gyermekeként látta meg a napvilágot, aki több falubéli társához hasonlóan pásztorkodással töltötte napjainak jelentős részét. Az állatok őrzése közben kedves elfoglaltságává vált a fafaragás, kezei közül keresztek, szentek, angyalok figurái kerültek ki. A fiú tehetségére figyelt fel Troll Ferenc kanonok a faluban tett egyik látogatása során. A magasrangú egyházi személy felvállalta a gyermek művészeti képzésének teljes anyagi támogatását, így került a 17 éves ifjú egy grazi képfaragó műhelybe és a város rajziskolájába. Későbbi tanulmányait a Müncheni Akadémián folytatta, ahol az Irgalmas szamaritánus szoborkompozíciójával elnyerte az akadémia első díját. Tanulmányai befejeztével a fiatal művész Budapesten telepedett le, ahol több, mint 40 évig élt és alkotott. Műveinek jelentős részét a vallási témájú alkotások teszik ki, több város templomai és közterei számára készített szakrális témájú szobrokat, homlokzati faragványokat. Ezek közül kiemelkednek az Esztergomi Bazilikában számos szentet ábrázoló alkotása, a Magyarok Nagyasszonya-szobor a templom épülete előtt, valamint a Városháza előtti téren álló Szentháromság-szobor. Alkotásai között találjuk a Pécsi Székesegyház homlokzati domborműveit, a Nagyváradon látható Mária mennybemenetelének szobrát és a székesegyházban eltemetett püspök, Ipolyi Arnold alakját megformázó síremléket. 
Az egyházi témájú alkotásai mellett számos szobrot készített világi megrendelésekre is. 
Az Országház épületének számos kül- és beltéri szobra Kiss György munkája: a Tőzsde és Kereskedelem hármas szoborcsoportja, a díszlépcsőn álló négy apród alakja, Péter és Aba Sámuel szobrai, valamint a Hit és a Jótékonyság című allegorikus faragványok. A Képviselőház társalgótermének több mesterségszobra is neki köszönhető. Az Országház külső szobrai közül Zrínyi Miklós, III. Ferdinánd, Jurisits Miklós és Erdődy Tamás figuráit faragta meg.
A Hősök terén lévő Millenniumi Emlékmű uralkodó szobrai közül Károly Róbert király alakját formázta meg, de hozzá köthető az 1906-ban felállított első köztéri márványszobor elkészítése is, amely a hazai nőnevelés elindítójának, Veres Pálnénak egészalakos ülő szobra. A Magyar Tudományos Akadémia felkérésére több hazai költő portrészobrát is elkészítette. 
A József körút egyik kedves bronzszobrát a főváros vásárolta meg a művésztől. A kompozíció egy csínytevést ábrázol, amint  a tettét megbánó kisfiú lopott kakasával a kezében próbálna menekülni egy ruháját marcangoló kutya fogságából.  
Legjelentősebb műveinek egyike a Deák-mauzóleum kupolájának Géniusz szobra. 
A Fiumei úti sírkertben egyéb sírplasztikái is fellehetőek. Elkészítette a falsírboltok egyikében nyugvó híres borász, a Jálics Ferenc családi mauzóleumának Golgota-jelenetét ábrázoló nagyméretű domborművét, Czigler Győző síremlékén pedig az építészt ábrázoló portrét.
Kiss György sírja a Fiumei úti sírkertben található.

 


Grieving Genius (Deák mausoleum), bronze, 1881

Sculptor: György Kiss 

Grieving Genius was the first and most monumental work by György Kiss, and it represented a turning point in his career. Another curiosity of the statue is that this was the first single ore casting in Greater Hungary, made at the Schlick factory on Váci Road. The success of casting such a large work of art also meant that it was no longer necessary to commission workshops abroad with the production of such large-scale statues.  

The following is taken from an enthusiastic report at the time: “This first larger work by the Schlick factory has been such a success that it also eclipses memorial sculptures taken to Vienna in the past few years […] In the interest of the flourishing art of Hungarian monumental sculpture, we must rejoice that works to be modelled here in Hungary can finally be cast in Hungary, too.” A huge globe stands on a circular base, which is surrounded by sphinx-form Hermae on four sides. The four figures have female heads and breasts, furthermore, lion’s feet, and stylized wings ending in volutes. The globe is nearly 1.5-metres high, the figure of the genius is three metres, and the composition to the tips of the wings measures six metres. The female figure rests her left foot on the globe, attached by a profusion of garments, while her right foot floats free. Her wings stand straight up, she holds in her right hand a laurel wreath, and in her left hand she bears a palm frond as a symbol of glory.

György Kiss (Szászvár, 17 August 1852  ̶  Budapest, 29 April 1919)

He was born a child of a poor, peasant family and like other children in the village he spent a large part of his day shepherding. While looking after livestock he derived great pleasure in whittling wood, carving crosses, saints and angels. During a pastoral visit to the village, Canon Ferenc Troll noticed the boy’s talent. The high-ranking church dignitary offered to cover the entire costs of the child’s art training, thus the 17-year-old found himself in a sculpting workshop in Graz and the town’s school of drawing. He continued his studies at the Munich Academy, where he won first prize for his statue composition Merciful Samaritan. On completion of his studies the young artist settled in Budapest, where he lived and worked for more than 40 years. A significant proportion of his work was of a religious nature; he made sacred statues and façade carvings for churches and squares in several towns. Outstanding examples are works depicting several saints in Esztergom Basilica, the Patron Saint of Hungarians statue in front of the church, and the Holy Trinity statue in the square in front of City Hall. Other works include façade reliefs on the Cathedral of Pécs, the statue of Mary’s ascension into heaven in Oradea and a tomb with the figure of Bishop Arnold Ipolyi who is buried in the cathedral.
In addition to making works for the church, he also produced numerous statues for private commissions.
Several statues both inside and outside the National Assembly are the work of György Kiss: the triple statue composition Bourse and Trade, the figures of four pages standing on the ceremonial staircase, statues of Péter and Sámuel Aba, and allegorical carvings entitled Faith and Charity.  He also made several craft statues for the foyer of the National Assembly. From among the statues outside the National Assembly, he carved the figures of Miklós Zrínyi, Ferdinand III, Miklós Jurisits and Tamás Erdődy.
Among the many statues of rulers that decorate the Millennium Monument on Heroes’ Square, he shaped the figure of King Charles I of Hungary, but he is also associated with the creation of the first public marble statue established in 1906, a full-figure, seated statue of Veres Pálné, initiator of women’s education in Hungary. He also made portrait statues of several Hungarian poets on the commission of the Hungarian Academy of Science.
The municipality purchased one of the popular bronzes on József Boulevard from the artist. The composition depicts a mischievous prank gone wrong, as the boy, regretting his action and with a stolen cockerel in his hand, struggles to escape a dog ripping at his clothes.
One of his most important works is the statue of Genius on the dome of the Deák mausoleum. 
Other funerary sculptures are to be found in Fiumei Road Cemetery. He made the large-size relief depicting Golgotha on the family mausoleum of famous winemaker Ferenc Jálics resting in one of the wall tombs, and the portrait of architect Győző Czigler on his tomb.
The grave of György Kiss is in Fiumei Road Cemetery.

 

 


Vissza a szoborpark listára
logo
Tudnivalók

A Fiumei úti sírkert mauzóleumai csak előzetes egyeztetéssel látogathatók, a Nemzeti Örökség Intézete munkatársa kíséretében.

 

A sírkertbe autóval történő behajtás az első órában ingyenes. A sírkertben a KRESZ vonatkozó szabályainak megtartása mellett szabadon lehet kerékpárral közlekedni.

 

A temető területén fotó vagy vágókép csak előzetes bejelentést követően készíthető. A temetőben filmet forgatni csak előzetes írásbeli engedély és a NÖRI-vel kötött egyedi szerződés alapján lehet.

Nyitvatartás
JANUÁR, FEBRUÁR

7:30 - 17:00

MÁRCIUS

7:00 - 17:30

ÁPRILIS

7:00 - 19:00

MÁJUS, JÚNIUS, JÚLIUS

7:00 - 20:00

AUGUSZTUS

7:00 - 19:00

SZEPTEMBER

7:00 - 18:00

OKTÓBER

7:00 - 17:00

NOVEMBER, DECEMBER

7:30 - 17:00

Kapcsolat

Cím: 1086 Budapest,

Fiumei út 16-18.

 

Tel.:

+36 1 896-3889

+36 1 896-3902

+36 70 400-8632

 

E-mail
nori@nori.gov.hu

 

Sajtókapcsolatok
sajto@nori.gov.hu

Írjon nekünk
Az év honlapja