29-2. parcella

Kozma Sándor síremléke, ruskicai márvány, 1902 (29/2-1-34)

Szobrász: Kallós Ede

Kozma Sándor a magyar királyi államügyészség megteremtője volt. Síremlékének elkészítésére nyílt pályázatot hirdettek, amelyre 24 gipszminta érkezett. Ezeket a versenyműveket egy héten át kiállították megtekintésre a Műcsarnokban. A zsűri, amelyben rangos szobrászok is helyet kaptak Zala György, Róna József, Bezerédi Gyula személyében, Kallós Ede „Főügyész” jeligéjű mintájának ítélték az első díjat. A szoborkompozícióért a szobrászművész megkapta a rangos Rökk Szilárd¬-féle díjat is.

A mintegy három méter magas oszlop csúcsán Justitia, az igazság istennőjének koronás büsztje kapott helyet, aki mintegy őrködik az oszlop előtt ülő, az igazságszolgáltatást jelképező férfialak, egy római praetor felett. A ruhátlan alak kezében borostyánág, lábánál törvénykönyv „Lex” (Törvény) felirattal. Arca merengő, maga elé nézve gyászolja a sírban nyugvó férfiút.

A síremlék megvalósításához gyűjtést szerveztek és olyan sokan adakoztak, hogy a befolyt összeg fennmaradó részéből Kozma Sándor nevét viselő alapítványt is létrehoztak, amely a síremlék fenntartásán túl az árván maradt gyermekeket volt hivatva támogatni. Az alapítvány1948-ig működött. 

Kallós Ede (Hódmezővásárhely, 1866. február 17. ̶ Budapest, Erzsébetváros, 1950. március 11.)

Középiskolai tanulmányai után Budapesten az Iparművészeti Iskola növendéke lett, majd állami ösztöndíjjal Párizsban ment, ahol Henri Chapunál tanult. A francia fővárosban találkozott Ferenczy Károly akkor még festőnövendékkel, aki portrét festett róla. Még itt készítette el embernagyságú Dávid-szobrát, amit hazatérte után röviddel a Műcsarnok Téli tárlatán mutatott be, ezzel elnyerve a Nadányi Albertné-féle képzőművészeti ösztöndíjat. A siker után a fővárosban maradt és itt is telepedett le. Pulszky Ferenc ajánlására Gyula városa megrendelte tőle Erkel Ferenc köztéri emlékművét, amellyel komoly elismerést vívott ki. Ezt követően számos megrendelést kapott köztéri szobrokra, épületdíszítő plasztikákra és síremlékekre. Kallós Edét különösen a monumentális emlékműplasztika vonzotta. A hét millenniumi emlékmű közül kettőnek, a Zobor-hegyinek és a ma is látható ópusztaszerinek az elkészítésében is részt vett. Egyik legismertebb műve a fővárosi Vörösmarty tér közepén álló Vörösmarty Mihály-szoborcsoport. A költő emlékére kiírt szoborpályázaton a művész Telcs Ede szobrásztársával és Márkus Géza építésszel közösen elkészített terve nyerte el az első helyezést. Ezért a műemlékért  a király a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki a három alkotót. A carrarai márványból faragott hatalmas kompozíció a mai napig emblematikus fővárosi emlékműveink egyike. Épületszobrászati munkái közül meg kell említeni az Országház homlokzatára faragott kőfiguráit, és a Marosvásárhelyi Kultúrpalota bejárata fölötti négy domborművet.
A Fiumei úti sírkertbe több, mint egy tucat sírszobrot készített, többek között Kozma Sándorét, Bánffy Dezsőét, Erkel Ferencét, Irányi Dánielét. Utóbbi síremlék másodpéldánya köztéri alkotásként is látható a pesti Károlyi kertben.
A 83 éves korában elhunyt szobrászművész sírja a Fiumei úti sírkert 33. parcellájában található.

 

 


Tomb of Sándor Kozma, Rușchița marble, 1902 (29/2-1-34)

Sculptor: Ede Kallós 

Sándor Kozma was founder of the Hungarian Royal State Prosecutor’s Office. A public tender was announced for his tomb, to which 24 plaster designs were submitted. These entries were exhibited for a week in Műcsarnok. The jury, in which leading sculptors of the day were represented in the persons of György Zala, József Róna and Gyula Bezerédi, voted Ede Kallós’s submission ‘Attorney General’ the winner. The sculptor also won the prestigious Rökk Szilárd prize for the composition.

At the top of the approximately 3-metre-high column is a crowned bust of Justitia, goddess of justice, who is guarding the male figure, a Roman praetor, symbolizing the administration of justice sitting in front of the column. The bare figure holds a sprig of ivy, at his feet there is the codex with the inscription ‘Lex’ (Law). His face is contemplative; staring ahead, he mourns the man lying in the grave.

A collection was organized for construction of the tomb and so many donations were received that it was possible to set up a foundation bearing the name Sándor Kozma from the remaining sum of contributions. This foundation was charged with maintaining the grave and supporting orphaned children. The foundation continued operating until 1948. 

Ede Kallós (Hódmezővásárhely, 17 February 1866  ̶  Erzsébetváros, Budapest, 11 March 1950)

After completing secondary school studies, he became a student of the Budapest School of Applied Art and then travelled with a state scholarship to Paris where he studied under Henri Chapu. In the French capital, he met Károly Ferenczy who was then a student painter. Ferenczy painted his portrait. While there he also made the life-size David statue, which shortly after his return to Hungary was exhibited at the Műcsarnok winter display. It won the Nadányi Albertné fine arts scholarship. Following this success, he remained in the capital and settled here. On the recommendation of Ferenc Pulszky, the town of Gyula commissioned a public memorial to Ferenc Erkel from him, and this brought him considerable fame. Subsequently he received numerous commissions for public statues, building ornamentation and tombs. Ede Kallós was particularly attracted to monumental memorial sculptures. He was involved in preparing two of the seven Millennium memorials, at Zobor Hill and Ópusztaszer, which is still visible today. The Mihály Vörösmarty sculptural ensemble in the centre of the capital on Vörösmarty Square ranks as perhaps his best-known work. The design of the artist working in collaboration with fellow sculptor Ede Telcs and architect Géza Márkus won first place in the sculpture tender announced in memory of the poet. The king honoured the three artists with Knighthoods of the Franz Joseph Order for this memorial. The vast composition carved from Carrara marble remains one of the iconic memorials in the capital to this day. It is also important to mention his building statues: stone figures carved on the façade of the National Assembly and four reliefs above the entrance to the Palace of Culture in Tirgu Mures.
He made more than a dozen funerary statues in Fiumei Road Cemetery, including Sándor Kozma, Dezső Bánffy, Ferenc Erkel, and Dániel Irányi. A copy of the latter can also be seen as a public statue in Károlyi Garden, Budapest.
The grave of the sculptor who died at the age of 83 is located in plot 33 of Fiumei Road Cemetery.

 


Vissza a szoborpark listára
logo
Tudnivalók

A Fiumei úti sírkert mauzóleumai csak előzetes egyeztetéssel látogathatók, a Nemzeti Örökség Intézete munkatársa kíséretében.

 

A sírkertbe autóval történő behajtás az első órában ingyenes. A sírkertben a KRESZ vonatkozó szabályainak megtartása mellett szabadon lehet kerékpárral közlekedni.

 

A temető területén fotó vagy vágókép csak előzetes bejelentést követően készíthető. A temetőben filmet forgatni csak előzetes írásbeli engedély és a NÖRI-vel kötött egyedi szerződés alapján lehet.

Nyitvatartás
JANUÁR, FEBRUÁR

7:30 - 17:00

MÁRCIUS

7:00 - 17:30

ÁPRILIS

7:00 - 19:00

MÁJUS, JÚNIUS, JÚLIUS

7:00 - 20:00

AUGUSZTUS

7:00 - 19:00

SZEPTEMBER

7:00 - 18:00

OKTÓBER

7:00 - 17:00

NOVEMBER, DECEMBER

7:30 - 17:00

Kapcsolat

Cím: 1086 Budapest,

Fiumei út 16-18.

 

Tel.:

+36 1 896-3889

+36 1 896-3902

+36 70 400-8632

 

E-mail
nori@nori.gov.hu

 

Sajtókapcsolatok
sajto@nori.gov.hu

Írjon nekünk
Az év honlapja