Új harangot kapott a Fiumei Úti Sírkert Kápolnája

2022.04.12.

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango - az élőket hívom, a halottakat elsiratom, a villámokat megtöröm.
Elhelyezték a sírkert kápolnájában a Virágvasárnap megáldott Szent Károly harangot. A harang nevét a pandémia miatt választotta Khirer Imre Atya, hiszen a kápolna jobb oldali mellékoltárának képe Borromei Szent Károlyt ábrázolja, amint pestises betegeket áldoztat.

 

A harangról 
A zsoltárokban sokféle hangszert említ a Szentírás, amik Isten dicsőségére szólaltak meg az istentisztelet pompáját emelve. De harangról sehol sem találunk említést. Az Ószövetségben kürtökkel hívták egybe a választott nép tagjait. A kürt pedig eléggé távol esik mind az alakját tekintve, mind a megszólaltatás módját nézve, a harangtól. Akkor talán nem is liturgikus hangszer a harang? Az Ószövetség idején még nem volt harang, hiszen hosszúidéig templomuk sem volt a zsidóknak. így érthető, hogy a hagyományt követve, a fölépült templomba sem kerülhetett harang. De egy bizonyos formája mégis megvolt már kezdettől fogva az ószövetségi liturgiában. Isten ugyanis a főpap ruházatának díszítésére előírta Mózesnek, hogy a felső köntös alját apró, fonálból font gránátalmák, és szintén apró arany csengők ékesítsék. (Kiv 28,33) így a főpap minden léptét csilingelés kísérte. Ez nemcsak a nagy méltóságot jelezte, hanem bizonyos mértékig biztosítás is volt a számára. Hiszen amikor az Engesztelés napján belépett a Szentek Szentjébe, ahová senki sem kísérhette, és bepillantani sem lehetett, éppen a csilingelés jelezte, hogy életben van, és végzi a szertartást. (A Frigyszekrény elé járulni bizonyos mértékig életveszélyes volt még a főpapnak is. Gondoljunk csak a Frigyszekrény átvitelére Jeruzsálembe. Út közben a szekér megbillent, és Óza megtámasztotta az Isten ládáját, és azon nyomban meg is halt.)

Az első harangot a legenda szerint Nola püspöke készíttette 394. július 13-án. Egy álom vezérelte őt ebben. Később innen terjedt el egyre nagyobb körben a harang használata. 150 évvel később Tours-i Szt. Gergely már arról értesít, hogy Gallia plébániatemplomai már mind rendelkeznek haranggal. Az elnevezésük is az első harang városáról való: a kisebbeket nola-nak nevezték (Nola városról), a nagyobbakat campana-nak, (Campana tartomány miatt). Magyarországra az első harangot a térítők hozhatták. Európa legrégebbi harangját Csolnok határában egy traktor fordította ki a földből. Ali. századból való, és ma is megszólaltatható. Meg is szólalt Esztergomban, 1991. aug. 16-án, Szt. II. János Pál pápa szentmiséjén. A mi új harangunk talán ilyen hírnévre nem tesz szert, de mindenképpen teljesebbé teszi a Nemzeti Sírkert lelkiségét. Elődje talán a háborúban repedhetett meg, azóta csak a kisebb harang szól a tornyunkból. Az előző harang kerülete 55 cm volt, és Slezák László öntödéjében született 1933-ban.

Ez a harang Gombos Ferenc harangöntödéjében született, Őrbottyánban, és a Szt. Károly nevet viseli. Egy éve kértem az elkészítését, a pandémia dühöngésének idején. A járványok betegeinek védőszentje Boromeo Szt. Károly, Milano egykori püspök. Az ő buzgóságát állítja elénk a mellékoltár képe: a pestisjárvány idején a betegek között jár, hogy megáldoztassa a haldoklókat. - Az oltárkép és a járvány sugallta, hogy az ő tiszteletére, és oltalmát kérve, szülessék meg ez a harang.
A megáldott harang mindenképpen hirdeti Isten dicsőségét, és szólítja imára, szentmisére a hívőket. Hogy a szerepét mennyire tudja betölteni, az nem tőle függ, hanem a hangját meghallóktól. Ahogyan a próféták szólongatták Isten népét az Ószövetségben, de mindhiába, mert nem hallgattak rájuk, úgy ez előfordulhat az Újszövetségben is a harang szavával. Az áldással azt kérjük, hogy az Úristen ennek a harangnak a szép zengés mellett adjon kegyelmi, szívekre ható erőt is, hogy fohászra indítsa mindazokat, akik a hangját meghallják. Vonzza őket Krisztus közösségébe, a megszentelődésre, hogy amikor majd kisebb testvére szólal meg a temetésükkor, hangja ne siratás legyen, hanem az örök kapukat megnyitó csöngetés.

Khirer Imre Atya

 


logo
Tudnivalók

A Fiumei úti sírkert mauzóleumai csak előzetes egyeztetéssel látogathatók, a Nemzeti Örökség Intézete munkatársa kíséretében.

 

A sírkertbe autóval történő behajtás az első órában ingyenes. A sírkertben a KRESZ vonatkozó szabályainak megtartása mellett szabadon lehet kerékpárral közlekedni.

 

A temető területén fotó vagy vágókép csak előzetes bejelentést követően készíthető. A temetőben filmet forgatni csak előzetes írásbeli engedély és a NÖRI-vel kötött egyedi szerződés alapján lehet.

Nyitvatartás
JANUÁR, FEBRUÁR

7:30 - 17:00

MÁRCIUS

7:00 - 17:30

ÁPRILIS

7:00 - 19:00

MÁJUS, JÚNIUS, JÚLIUS

7:00 - 20:00

AUGUSZTUS

7:00 - 19:00

SZEPTEMBER

7:00 - 18:00

OKTÓBER

7:00 - 17:00

NOVEMBER, DECEMBER

7:30 - 17:00

Kapcsolat

Cím: 1086 Budapest,

Fiumei út 16-18.

 

Tel.:

+36 1 896-3889

+36 1 896-3902

+36 70 400-8632

 

E-mail
nori@nori.gov.hu

 

Sajtókapcsolatok
sajto@nori.gov.hu

Írjon nekünk
Az év honlapja