Papok, tudósok, tanítók – Egyházfik a Fiumei úti sírkertben

FIUMEI ÚTI SÍRKERT

A Fiumei úti sírkertben több egyház kiválóságának síremléke lelhető fel. Híres szerzetesrendek, mint a piaristák és a ferencesek is létesítettek kriptákat a sírkert területén. Sétánk során többek között felkeressük Virág Benedek, a magyar ódaköltészet első mesterének sírját és a magyar történetírás kiemelkedő alakjának, Horváth Mihálynak a nyughelyét is.